Newer postsThat's all
Cách để thêm target="_blank" khi sử dụng `dangerouslySetInnerHTML` trong React

Cách để thêm target="_blank" khi sử dụng `dangerouslySetInnerHTML` trong React

Khi sử dụng thẻ target=”_blank” trên hình ảnh hoặc 1 link bất kì, nó sẽ chuyển link đó sang tab mới của trình duyệt. để tất cả thẻ <a> được set attribute này thì đây là cách mình thêm attribute này vào thẻ <a> trong React.
Sự khác nhau giữa Map và ForEach trong Javascript

Sự khác nhau giữa Map và ForEach trong Javascript

Khi làm việc với javascript, chắc hẳn các bạn đã được nghe rất nhiều về các Array methods Map và ForEach. Cùng xem sự khác biệt giữa chúng nhé
Thay đổi màu background bằng Javascript

Thay đổi màu background bằng Javascript

Giới thiệu tới các bạn một project javascript cơ bản. Cùng theo dõi nhé !
Newer postsThat's all