Newer postsOlder posts
Tailwind Tips & Tricks: Chuyển classes thành nhiều dòng trong Tailwind CSS

Tailwind Tips & Tricks: Chuyển classes thành nhiều dòng trong Tailwind CSS

Trong quá trình dùng TailwindCSS, khi các classes của element trở nên quá dài, dẫn đến code sẽ rất khó đọc. Trong bài viết này, mình xin giới thiệu một cách để chúng ta chia các classes thành nhiều dòng (multiple lines). Cùng đọc bài viết nhé!
Event.stopPropagation() trong JavaScript giúp ích gì cho chúng ta?

Event.stopPropagation() trong JavaScript giúp ích gì cho chúng ta?

Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu về method Event.stopPropagation() trong JavaScript nhé!
ReactJS: Một số cách return children

ReactJS: Một số cách return children

Trong bài viết này, mình xin giới thiệu đến các bạn 2 cách để chúng ta render children elements trong React nhé! Cùng đọc bài viết thôi nào!
VSCode - Phím tắt Uppercase và Lowercase

VSCode - Phím tắt Uppercase và Lowercase

Đôi khi với một đoạn văn bản, chúng ta muốn in hoa toàn bộ văn bản, hoặc in thường toàn bộ văn bản. Trong VS Code, chúng ta có thể tùy chỉnh phím tắt cho uppercase và lowercase. Cùng đọc bài viết để biết cách làm nhé!
gatsby-plugin-root-import: Rút ngắn import paths cho Gatsby

gatsby-plugin-root-import: Rút ngắn import paths cho Gatsby

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách import module trong Gatsby một cách ngắn gọn, dễ nhìn hơn, thay vì sử dụng relative path, ví dụ: "../../../".
jsonfig/tsconfig compilerOptions - Rút ngắn import paths cho dự án React

jsonfig/tsconfig compilerOptions - Rút ngắn import paths cho dự án React

Khi import một file trong React, chúng ta có thể đã gặp một path dưới dạng "../../../../component/Header". Trong bài viết này, mình xin chia sẻ một cách để chúng ta rút gọn import path để làm cho source code của chúng ta trông chuyên nghiệp hơn nhé ^^.
Phân biệt firstChild vs firstElementChild trong JavaScript

Phân biệt firstChild vs firstElementChild trong JavaScript

Trong JavaScript DOM, firstChild, firstElementChild, lastChild và lastElementChild là những thuộc tính nếu không phân biệt được chúng, sẽ dẫn đến việc sử dụng không cho kết quả như mong muốn. Cùng xem chúng khác nhau ở đâu trong bài viết này nhé!
Xem thay đổi DOM với MutationObserver trong JavaScript

Xem thay đổi DOM với MutationObserver trong JavaScript

Trong JavaScript, làm thế nào để chúng ta biết khi một Node được thêm hoặc xóa khỏi DOM? Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách làm với MutationObserver nhé!
Newer postsOlder posts