Các bạn có thể thảo luận các vấn đề về Front-end tại group này 😁

Ngoài ra, mình có lập một Page nho nhỏ về front-end 😁.

Các bạn có thể like page để theo dõi các bài tutorial hay về Front-end nhé 🔥