Hi 🤓 Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog này, nếu những bài viết trên blog giúp ích cho bạn. Bạn có thể giúp blog hiển thị quảng cáo bằng cách tạm ngừng ad blocker 😫 và để giúp blog duy trì hoạt động nếu bạn muốn.
Cảm ơn bạn!

Khi upload file với Laravel chắc hẳn các bạn muốn lấy tên file đã tải lên. Để lấy tên file rất đơn giản. Các bạn chỉ cần làm như sau:

$image = $request->file('thumbnail');
$file = $image->getClientOriginalName(); // lấy tên file bao gồm extension
echo $file; // tên file. đuôi exe,jpg,pdf...

Get file name không chứa extension:

$image = $request->file('thumbnail');
$file = $image->getClientOriginalName();
$fileName = pathinfo($file, PATHINFO_FILENAME);
echo $fileName; // tên file

Các hàm hữu ích khác khi làm việc với file trong Laravel:

<?php
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class UploadFileController extends Controller
{
  function upload(Request $request)
  {
    //Kiểm tra file
    if ($request->hasFile('thumbnail')) {
      $file = $request->file('thumbnail');

      //Lấy Tên file
      echo 'Tên File: ' . $file->getClientOriginalName();

      //Lấy đuôi file
      echo 'Đuôi file: ' . $file->getClientOriginalExtension();

      //Lấy đường dẫn tạm thời 
      echo 'Đường dẫn tạm: ' . $file->getRealPath();

      //Lấy kích cỡ của file (đơn vị bytes)
      echo 'Kích cỡ file: ' . $file->getSize();

      //Lấy kiểu file
      echo 'Kiểu file: ' . $file->getMimeType();
    }
  }
}
Có thể bạn thích ⚡
homiedev
About Me

Hi, I'm @devnav. Một người thích chia sẻ kiến thức, đặc biệt là về Frontend 🚀. Trang web này được tạo ra nhằm giúp các bạn học Frontend hiệu quả hơn 🎉😄.

Chúc các bạn tìm được kiến thức hữu ích trong blog này 😁😁.