Hi 🤓 Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog này, nếu những bài viết trên blog giúp ích cho bạn. Bạn có thể giúp blog hiển thị quảng cáo bằng cách tạm ngừng ad blocker 😫 và để giúp blog duy trì hoạt động nếu bạn muốn.
Cảm ơn bạn!

Trong HTML, có hai thẻ (tags) làm phông chữ được in đậm là thẻ <b> và thẻ <strong>, ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng thuộc tính CSS font-weight. Vậy sự khác nhau giữa hai thẻ <b> và thẻ <strong> trong HTML là gì thì chúng ta cùng tìm hiểu trong bài này nhé!

Thẻ <b> trong HTML

Thẻ <b> trong HTML được sử dụng để in đậm văn văn bản. Đây là một inline element, có nghĩa là khi sử dụng các thẻ <b> sẽ nằm trên cùng một dòng chứ không phải trên dòng tiếp theo. Thẻ này cũng có thể được sử dụng bên trong các thẻ như <p>, <span>, <div>...

Ví dụ:

<div>Học <b>HTML</b> tại <b>homiedev.com</b></div>
<h5>Bài viết: khác nhau giữa thẻ <b>b</b><b>strong</b></h5>

Kết quả sẽ như bên dưới:

Học HTML tại homiedev.com
Bài viết: khác nhau giữa thẻ bstrong

Ở ví dụ trên, khi kết hợp thẻ <b> với thẻ <h5>. Với style mặc định, chúng ta sẽ không thấy được sự khác nhau khi hiển thị văn bản. Đó là vì cả <b><h5> có sử dụng thuộc tính css font-weight: bold;.

Thẻ <strong> trong HTML

Thẻ <strong> trong HTML cũng được sử dụng để làm cho văn bản được in đậm. Theo mặc định, các trình duyệt sẽ hiển thị văn bản của thẻ <strong> bằng kiểu chữ in đậm. Tuy nhiên, thẻ <strong> dùng với mục đích nhấn mạnh tầm quan trọng, mức độ khẩn cấp hoặc mức độ nghiêm trọng cho văn bản.

Ví dụ:

<div>
 <strong>Bài viết nên đọc:</strong>
 <ul>
   <li><a href="https://homiedev.com/tat-tan-tat-ve-this-trong-javascript">Tất tần tật về this trong JavaScript - Homiedev</a></li>
   <li><a href="https://homiedev.com/style-console-log-su-dung-css-ban-da-biet-chua/">Style console.log sử dụng CSS bạn đã biết chưa?</a></li>
 </ul>
</div>

Kết quả đoạn HTML trên:


Như vậy sự khác nhau giữa hai thẻ <b> và thẻ <strong> là:

 1. Thẻ <strong> được sử dụng để nhấn mạnh tầm quan trọng, mức độ khẩn cấp hoặc mức độ nghiêm trọng cho văn bản.
 2. Thẻ <b> dùng với mục đích in đậm văn bản.

Ngoài ra, nếu một văn bản có sử dụng cả hai thẻ <b> và thẻ <strong>, chúng ta có thể style cho hai thẻ này. Ví dụ:

<div>
 <p>
  <span>👉</span>
  <b>Homiedev</b> là blog mình tạo ra với mong muốn giúp các bạn Front-end developer có thể học Front-end dễ dàng hơn 
  <span>😄</span>.
 </p>
 <p>
  <span></span>Trang web này có thể xuất hiện quảng cáo ở một số vị trí, vì bài viết ở blog này là <strong style="text-shadow: 2px 3px 4px rgb(45 62 80 / 56%); color: #2d3e50">free</strong> nên để duy trì website mình đã đặt quảng cáo ở trang này. Mong các bạn thông cảm. 
  <br>
  <b>Chúc các bạn học tập tốt </b><span>🎉🎉</span>
 </p>
</div>

Kết quả đoạn HTML trên:

👉 Homiedev là blog mình tạo ra với mong muốn giúp các bạn Front-end developer có thể học Front-end dễ dàng hơn 😄.

Trang web này có thể xuất hiện quảng cáo ở một số vị trí, vì bài viết ở blog này là free nên để duy trì website mình đã đặt quảng cáo ở trang này. Mong các bạn thông cảm.


Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về sự khác nhau giữa <b><strong> trong HTML. Hi vọng bài viết giúp ích cho các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các bài viết sắp tới nhé 😄.

Có thể bạn thích ⚡
homiedev
About Me

Hi, I'm @devnav. Một người thích chia sẻ kiến thức, đặc biệt là về Frontend 🚀. Trang web này được tạo ra nhằm giúp các bạn học Frontend hiệu quả hơn 🎉😄.

Chúc các bạn tìm được kiến thức hữu ích trong blog này 😁😁.