Hi 🤓 Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog này, nếu những bài viết trên blog giúp ích cho bạn. Bạn có thể giúp blog hiển thị quảng cáo bằng cách tạm ngừng ad blocker 😫 và để giúp blog duy trì hoạt động nếu bạn muốn.
Cảm ơn bạn!

hi các bạn 😁, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Own Property của Object trong JavaScript nhé!

Trong JavaScript, object là một tập hợp các properties (thuộc tính), trong đó mỗi thuộc tính là một cặp key-value.

Ví dụ, chúng ta khởi tạo một object website gồm các thuộc tính sau:

const website = {
  name: 'homiedev.com',
  categories: ['JavaScript', 'GatsbyJS', 'ReactJS']
};

Ở trên, object website có 2 thuộc tính là namecategories.

Trong JavaScript, một thuộc tính có thể là của chính object đó, hoặc kế thừa (inherited) từ object khác. Bạn có thể tìm hiểu về Prototype trong JavaScript để hiểu rõ hơn nhé.

Tiếp theo, chúng ta thử tạo một object đặt tên là author kế thừa các thuộc tính của object website:

const author = Object.create(website, {
  fullName: {
    value: 'Nguyen Anh Vu',
    enumerable: true
  }
});

Ở trên, chúng ta đã tạo ra object author có thuộc tính của chính nó (own property) là fullName và kế thừa các thuộc tính namecategories từ prototype, cụ thể ở đây là website. Các bạn có thể xem chi tiết trong hình bên dưới.

Object inherits properties from its prototype in JavaScript

Chúng ta có thể sử dụng method hasOwnProperty() để kiểm tra xem một thuộc tính có phải là của chính object đó hay không.

Ví dụ:

console.log(author.hasOwnProperty('fullName')); // true
console.log(author.hasOwnProperty('name')); // false
console.log(author.hasOwnProperty('categories')); // false
console.log(author.hasOwnProperty('job')); // false

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong thế nào là một own property của một object. Hi vọng bài viết giúp ích cho các bạn.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết 😁😊.

Có thể bạn thích ⚡
homiedev
About Me

Hi, I'm @devnav. Một người thích chia sẻ kiến thức, đặc biệt là về Frontend 🚀. Trang web này được tạo ra nhằm giúp các bạn học Frontend hiệu quả hơn 🎉😄.

Chúc các bạn tìm được kiến thức hữu ích trong blog này 😁😁.