Hi 🤓 Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog này, nếu những bài viết trên blog giúp ích cho bạn. Bạn có thể giúp blog hiển thị quảng cáo bằng cách tạm ngừng ad blocker 😫 và để giúp blog duy trì hoạt động nếu bạn muốn.
Cảm ơn bạn!

Trong quá trình chỉnh sửa code, có thể có một số hàm chúng ta không còn dùng đến (unused code). Lúc này những module không dùng đến có thể ảnh hưởng đến vấn đề hiệu suất, vì vậy không có lý do gì để chúng ta import các module mà không còn dùng đến nữa ^^.

Thay vì xóa từng module bằng tay - cách thủ công, chúng ta có thể sử dụng tính năng remove unused imports của VS Code. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng đọc bài viết nhé!

Để remove unused imports các bạn có thể làm theo hai cách sau:

Sử dụng tính năng organize imports VS Code bằng phím tắt:

  • Với MAC, dùng tổ hợp phím Option + Shift + O. VS Code sẽ giúp bạn xóa các unused imports ở file hiện tại.
  • Với Windows, chúng ta sử dụng Shift + Alt + O.

Remove unused imports khi lưu file:

Nếu muốn xóa các module không sử dụng đến khỏi file khi ấn lưu, các bạn có thể làm như sau. Mở file settings.json của VS Code và thêm dòng này:

"editor.codeActionsOnSave": {
    "source.organizeImports": true
}

Đọc bài viết mở file settings.json VS Code để biết cách mở file nhanh, gọn, lẹ nhé.

Sau đó lưu lại, và test thử với file code dưới đây nhé.

import fs from "fs"; // unused import
import os from "os";

console.log(os.cpus());

Khi thực hiện một trong hai cách trên, các bạn sẽ thấy dòng import fs from "fs" sẽ bị VS Code xóa đi vì chúng ta không còn sử dụng module đó nữa 😃.

Có thể bạn thích ⚡
homiedev
About Me

Hi, I'm @devnav. Một người thích chia sẻ kiến thức, đặc biệt là về Frontend 🚀. Trang web này được tạo ra nhằm giúp các bạn học Frontend hiệu quả hơn 🎉😄.

Chúc các bạn tìm được kiến thức hữu ích trong blog này 😁😁.