Hi 🤓 Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog này, nếu những bài viết trên blog giúp ích cho bạn. Bạn có thể giúp blog hiển thị quảng cáo bằng cách tạm ngừng ad blocker 😫 và để giúp blog duy trì hoạt động nếu bạn muốn.
Cảm ơn bạn!

reverse Javascript là gì?

method reverse() trong Javascript giúp đảo ngược một mảng cho trước. Phần tử đầu tiên trong mảng sẽ trở thành phần tử cuối cùng và phần tử cuối cùng trong mảng trở thành phần tử đầu tiên.

Giả sử khi bài toán yêu cầu chúng ta đảo ngược một mảng, nếu code đơn giản chúng ta sẽ làm như sau:

function reverseArr(input) {
  const arr = [];
  for(let i = input.length - 1; i >= 0; i--) {
    arr.push(input[i]);
  }

  return arr;
}

const a = [3,5,7,8];
const b = reverseArr(a); // [8, 7, 5, 3]

Với cách code như trên chúng ta cũng nhanh chóng hoàn thành bài toán ^^. Tuy nhiên để tiết kiệm thời gian chúng ta có thể sử dụng method có sẵn của Javascript là reverse(). Cùng xem method này có gì cần lưu ý nhé 😃.

Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng method reverse() bằng một ví dụ đơn giản sau:

const name = ['hung', 'ha', 'hang'];
console.log('name:', name);
// Kết quả: Array ["hung", "ha", "hang"]

const reversed = name.reverse();
console.log('reversed:', reversed);
// Kết quả "reversed:" Array ["hang", "ha", "hung"]

Ở ví dụ trên ta thấy kết quả trả về sau khi sử dụng method reverse() là một mảng đã đảo ngược. Bây giờ thử xem mảng gốc thế nào:

const name = ['hung', 'ha', 'hang']; // mảng gốc
console.log('name:', name);
// Kết quả: Array ["hang", "ha", "hung"] 😯

Như các bạn có thể thấy, sau khi sử dụng method reverse(), nó cũng làm thay đổi luôn mảng gốc.

Kết quả của method này sẽ trả về một tham chiếu (reference).

const arr = [1, 2, 3];

console.log(arr); // [1, 2, 3]

arr.reverse();

console.log(arr); // [3, 2, 1]

Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về method reverse() trong Javascript. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chúng ta sẽ gặp nhau trong các bài viết sắp tới nhé ^^. Chúc các bạn học tốt.

Có thể bạn thích ⚡
homiedev
About Me

Hi, I'm @devnav. Một người thích chia sẻ kiến thức, đặc biệt là về Frontend 🚀. Trang web này được tạo ra nhằm giúp các bạn học Frontend hiệu quả hơn 🎉😄.

Chúc các bạn tìm được kiến thức hữu ích trong blog này 😁😁.