Hi 🤓 Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog này, nếu những bài viết trên blog giúp ích cho bạn. Bạn có thể giúp blog hiển thị quảng cáo bằng cách tạm ngừng ad blocker 😫 và để giúp blog duy trì hoạt động nếu bạn muốn.
Cảm ơn bạn!

Method startsWith JavaScript là gì?

Method startsWith trong JavaScript giúp chúng ta kiểm tra xem một chuỗi có bắt đầu bằng các ký tự được chỉ định hay không. Kết quả sẽ trả về giá trị true hoặc false.

Syntax

Method startsWith có syntax như sau:

startsWith(string)
startsWith(string, position)

Trong đó gồm parameters:

  • string: Các ký tự truyền vào để xem chuỗi có bắt đầu bằng các ký tự này hay không.
  • position: Vị trí bắt đầu trong chuỗi để tìm kiếm string. Giá trị mặc định là 0.

Kết quả trả về là true nếu các ký tự đã truyền vào được tìm thấy ở đầu chuỗi, ngược lại sẽ return false.

Method startsWith phân biệt chữ hoa, chữ thường (case-sensitive)

Để hiểu rõ hơn về method startsWith() chúng ta sẽ xem các ví dụ dưới đây.

Ví dụ

const string = 'This is homiedev blog';
console.log(string.startsWith('this'));
// false
console.log(string.startsWith('This'));
// true

Ở ví dụ trên chúng ta thấy method startsWith phân biệt chữ hoa, chữ thường.

Ví dụ tiếp theo:

//startswith
let str = 'Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, 
thủ đô nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.'

console.log(str.startsWith('Đây')) // true
console.log(str.startsWith('đây')) // false
console.log(str.startsWith('Việt Nam', 17)) // true

Chúng ta có thể kiểm tra nhiều điều kiện sử dụng startsWith:

const string = 'Hi frontend developer!';
const result = string.startsWith('hi') || string.startsWith('Hi');
console.log(result); // true

Trường hợp trên sử dụng khi có ít điều kiện, nếu có nhiều điều kiện hơn chúng ta có thể sử dụng method some trong Javascript:

const str = "homiedev blog";
['Homiedev.com', 'homiedev'].some(word => str.startsWith(word)); //true

Mình đã có bài giới thiệu về method some các bạn có thể tìm hiểu tại đây: Tìm hiểu về method some trong Javascript

Kết luận

Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về method startsWith trong JavaScript rồi. Hy vọng bài viết này giúp ích cho các bạn 😊.

Chúc các bạn học tốt, hẹn gặp các bạn trong các bài viết sắp tới 🎉.

Có thể bạn thích ⚡
homiedev
About Me

Hi, I'm @devnav. Một người thích chia sẻ kiến thức, đặc biệt là về Frontend 🚀. Trang web này được tạo ra nhằm giúp các bạn học Frontend hiệu quả hơn 🎉😄.

Chúc các bạn tìm được kiến thức hữu ích trong blog này 😁😁.