Hi 🤓 Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog này, nếu những bài viết trên blog giúp ích cho bạn. Bạn có thể giúp blog hiển thị quảng cáo bằng cách tạm ngừng ad blocker 😫 và để giúp blog duy trì hoạt động nếu bạn muốn.
Cảm ơn bạn!

Khi chúng ta giải quyết một vấn đề liên quan đến array trong JavaScript, sẽ có lúc chúng ta cần kiểm tra xem array này empty hay không.

Để kiểm tra một mảng là empty hay không thì các bạn có thể sử dụng thuộc tính length.

Thuộc tính length trả về số phần tử trong một mảng. Nếu mảng empty sẽ có 0 phần tử trong mảng.

Chúng ta cùng xem một ví dụ dưới đây:

const animal = [🐻, 🐶, 🐇, 🐧];

Để kiểm tra xem mảng animal có bao nhiêu phần tử ta có thể sử dụng thuộc tính length.

console.log(animal.length); // 4

Kết quả sẽ là 4 vì mảng trên có 4 phần tử. Ta có thể sử dụng length để check empty array theo những cách sau ^^.

Đầu tiên ta tạo một mảng empty:

const animal = [];

Để kiểm tra mảng empty thì cách đầu tiên ta có thể dựa vào giá trị trả về của length. Nếu trả về 0 thì tức là mảng này không có phần tử nào bên trong.

if(animal.length === 0){
   // Mảng này empty 
}

Cách tiếp theo ta có thể sử dụng đó là sử dụng Logical NOT (!). Toán tử này trả về giá trị phủ định của kết quả và thường được dùng với các giá trị TruthyFalsy.

Ví dụ: !true sẽ thành false, !0 thành true, !undefined thành true.

Sử dụng ! cho ví dụ trên ta có thể kiểm tra mảng là empty hay không. Vì mảng animal0 phần tử, animal.length trả về 0 là một giá trị falsy, vì vậy toán tử ! sẽ return true.

if(!animal.length){
   // Mảng này empty 
}

Khi kiểm tra xem một mảng empty hay không, các bạn nên kiểm tra xem đó có đúng là một mảng hay không. Bởi vì có thể xảy ra trường hợp ta nhận được một kiểu dữ liệu khác, ví dụ như một chuỗi:

const website = "homiedev.com";

console.log(website.length); // 12

Thuộc tính length có thể được sử dụng cho string, nên để chắc ăn các bạn nên kiểm tra thêm nó có phải array hay không. Ta có thể kiểm tra bằng cách sử dụng Array.isArray().

Các bạn chỉ cần truyền giá trị vào method này, nó sẽ trả về true nếu là một mảng:

Array.isArray([1, 2, 3]);  // true
Array.isArray({user: 'Trang'}); // false
Array.isArray('homiedev.com');   // false

Cách kiểm tra mảng empty hay không nhìn đầy đủ sẽ như thế này:

if(Array.isArray(animal) && !animal.length){
  // Mảng này rỗng
}

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách kiểm tra một mảng empty hay không rồi ^^. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn học tốt.

Một số bài viết hay nên đọc:

  1. ES6 Template String là gì? bạn đã biết chưa?
  2. Spread Operator Javascript là gì? cách sử dụng Spread Operator
Có thể bạn thích ⚡
homiedev
About Me

Hi, I'm @devnav. Một người thích chia sẻ kiến thức, đặc biệt là về Frontend 🚀. Trang web này được tạo ra nhằm giúp các bạn học Frontend hiệu quả hơn 🎉😄.

Chúc các bạn tìm được kiến thức hữu ích trong blog này 😁😁.